காணி தேவை

Ad-id 000003798

கண்டி, கம்­பளை, தொலுவ, பேரா­தெ­னிய நக­ரங்­க­ளுக்கு அரு­கா­மையில் அழ­கிய சுற்­றுச்­சூ­ழ­லு­ட­னான 20 பேர்ச்சஸ் காணி தேவை. LRC கரு­தப்­படும். 15/20 அடி பாதைகள் காணப்­பட வேண்டும். 


Categories: , Location: , Published Date: