குத்­த­கைக்கு தேவை

Ad-id 000004379

குத்தகைக்கு தேவை. மட்­டக்­க­ளப்பு நக­ருக்கு அருகில் பிர­பல மருந்து விநி­யோக நிறு­வ­னத்­திற்கு, வாகனத்தரிப்பிடத்துடன் கூடிய 4000 தொடக்கம் 5000 சதுர அடிக்கு இடைப்பட்ட கட்டிடம் நீண்ட கால குத்தகை அடிப்படையில் தேவை.  

Categories: , Location: , Published Date: