அலுவலக வேலை

Ad-id 000006008

உயர்தர சித்தி உள்ளவர்களுக்கு கொழும்பில் பல இடங்களில் முகாமையாளர் பதவி உட்பட (பகுதி / முழு நேர ) வெவ்வேறு வேலைவாய்ப்புகள் . Whatsapp CV or Call 0777769533, 0770095602

Categories: , Location: , Published Date: