வாடகைக்கு தேவை

Ad-id 000006630

வெள்ளவத்தையில் 2 B/R Apartment சகல வசதிகளுடன் வாடகைக்கு தேவை. அத்துடன் கீழ் மாடி / தனி வீடு (2மாடி) அலுவலகத்திற்கு வாடகைக்கு தேவை.