வீடு தேவை

Ad-id 000007977

வத்தளை, எலகந்த, உணுப்பிட்டி ஆகிய பகுதிகளில் 50 இலட்சத்திற்குள் வாகன தரிப்பிட வசதியுடன் வீடு ஒன்று தேவை.