பொதுவேலை

Ad-id 0000015520

கொழும்பு 04 இல் அமைந்துள்ள ONLINEKADE.LK எனும் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் CASHIER மற்றும் Sales executive பதவிகளுக்கு இரவு மற்றும் பகல் ஷிபிட்ஸ் வேலை வாய்ப்புக்கள் உள்ளன.