வீடு/ காணி தேவை

Ad-id 0000017893

Wellawatte, bambalapitya or Kollupitiya இல் 3 or 4 Rooms  கொண்ட (New Luxury Apartment)  வீடு தேவை. தரகர் வேண்டாம். (No Broker Please) 

Categories: , Location: , Published Date: