ஜோதிடம்

Ad-id 0000019061

கொல்லிமலை மாந்திரீகம் , உங்கள் காரியம் எதுவானாலும் வன்சொட்டில் முடிக்க முடியும் . ஓயாமல் வாட்டும் பிரச்சினைகள் மாயமாய் மறையும் . நிம்மதியும் சந்தோஷமும் கைக்கோர்க்கும் . பிரிந்த பிரச்சினைப்பட்ட காதலர்களையும் தம்பதியினரையும் அவசரம் , அவசியம் அறிந்து ஒன்று சேர்க்க முடியும் . உங்கள் சொல்லுக்கு கட்டப்பட்டு அடங்கி இணக்கமாக நடப்பார்கள் . நீங்கள் பிரச்சினைகளால் தடுமாறும் போது சரியான தீர்வு நாங்கள் கொடுப்போம் . உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் தீர்ந்து நிம்மதி கிடைக்கும் . குடும்ப வாழ்க்கை பிரகாசம் ஆகும் . குறைந்த கட்டணம் . 0774057868 நேரில்  வராமலும் காரியங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்ளலாம் . சுவாமிஜி  ஜெயஸ்ரீ 

Categories: , Location: , Published Date: