ஜோதிடம்

Ad-id 0000019820

கொல்­லி­மலை மாந்­தி­ரீகம், உங்கள் காரியம் எது­வா­னாலும் வன்­சொட்டில் முடிக்க முடியும். ஓயாமல் வாட்டும் பிரச்­ச­னைகள் மாயமாய் மறையும், நிம்­ம­தியும் சந்­தோ­ஷமும் கைகோர்க்கும், பிரிந்த பிரச்­சி­னைப்­பட்ட காத­லர்­க­ளையும், தம்­ப­தியி னரையும் அவ­சரம், அவ­சியம் அறிந்து ஒன்று சேர்க்க முடியும். உங்கள் சொல்­லுக்கு கட்­டுப்­பட்டு அடங்கி இணக்­க­மாக நடப்­பார்கள். நீங்கள் பிரச்­சி­னை­களால் தடு­மாறும் போது சரி­யான தீர்வு நாங்கள் கொடுப்போம். உங்கள் கவ­லைகள் எல்லாம் தீர்ந்து நிம்­மதி கிடைக்கும். குடும்ப வாழ்க்கை பிர­காசம் ஆகும். குறைந்த கட்­டணம். நேரில் வரா­மலும் காரி­யங்­களை நிறை­வேற்­றிக்­கொள்ள லாம். சுவா­மிஜி ஜெயஸ்ரீ :

Categories: , Location: , Published Date: