ஜோதிடம்

Ad-id 0000021070

இறையருள் மருத்துவம் ! (தாயத்து துவா அட்சரக்கூடு செய்து கொடுக்கப்படும்)  தீயசக்திகளினால் தீயவர்களின் ஆபத்துக்கள், வீடு, காணி, சூழ்ச்சி, வழக்கு, திருமணத்தடை, காதல் தோல்வி, கணவன் மனைவி பிணக்கு, குடும்ப வாழ்க்கை பிள்ளைகள் பிரச்சினைகள், நன்றாக பழகி நட்பின் பிரிவால் உண்ண, உறங்க வேலை செய்ய முடியாத மனக்குழப்பம், ஓயாமல் வாட்டும் நோய் தொல்லைகள், SMS செய்யவும்.

Categories: , Location: , Published Date: