வீடு வாங்குவதற்கு தேவை

Ad-id 0000021148

வெள்ளவத்தையில் 850 SQFT நிலப்பரப்புடைய 2 Bedrooms, Attached Bathroom, வீடு வாங்குவதற்கு தேவை. Deed & Coc Approved இருத்தல் அவசியம். தரகர் தேவையில்லை.