வீடு வாடகைக்கு தேவை

Ad-id 0000021807

தெகிவளை அண்டிய பகுதியில் மூன்று படுக்கையறை, இரண்டு குளியலறை, சகல வசதியுடன் சமையலறை, வாகன தரிப்பிடத்துடன் தனி வீடு தேவை. நாய் வளர்ப்பு அனுமதி கட்டாயம்.