வீடு வாடகைக்கு தேவை

Ad-id 0000022320

கொழும்பு 13,14 இல் 3 அறைகள் கொண்ட வீடு வாடகைக்கு தேவை. கீழ்வீடு அல்லது Apartments இல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தரகர்கள் வேண்டாம்.