ஜோதிடம்

Ad-id 0000022565

ஓம் ஸ்ரீதேவி கருமாரியம்மன் அருளால் அருள்வாக்கு கூறுவதோடு வியாபார நஷ்டம், பணக்கஷ்டம், வீடு விருத்தியடைய, திருமணம் கைகூடுவதற்கு, குழந்தை செல்வம் பெறுவதற்கு, சகல தோஷங்களும் நிவர்த்திடைய வஷிய மந்திரத்தால் பரிகாரங்கள் செய்து தரப்படும். மதுப்பழக்கத்தை நிறுத்துதல், மை வெளிச்சம் பார்க்கப்படும். வெற்றி பெறவும், செல்வம் பொழிவதற்கும் உடனடியாக அழைக்கவும். 

Categories: , Location: , Published Date: