காணி தேவை

Ad-id 0000022895

விவ­சாயம் செய்­வ­தற்கு 1–5 ஏக்­க­ருக்குள் காணி 5 வருடத்திற்கு வாடகைக்கு தேவை. வாடகை 20,000/= (Negotiable) க்குள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தொடர்புகொள்பவர்கள் 310 இலக்கத்தினை கூறி பேசவும்

Categories: , Location: , Published Date: