வீடு வாடகைக்கு தேவை

Ad-id 0000023656

கொழும்பு 10, 12, 13, 14, 15 இல் 3 அறைகள் கொண்ட வீடு வாடகைக்கு தேவை . 35000/=, 40,000/= இல் மாத வாடகைக்கு . கீழ் வீடு அல்லது Apartments இல் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது . தரகர்கள் வேண்டாம் .