ஜோதிடம்

Ad-id 0000024269

இறையருள் மருத்துவம்! (தாயத்து துவா அட்சகக்கூடு செய்து கொடுக்கப்படும்.) தீய சக்திகளினால் தீயவர்களின் ஆபத்துக்கள், வீடு, கடை, வர்தக நிலையம், பில்லி சூனியம், அவமானதோச பிரச்சினைகள், வீடு, காணி சூழ்ச்சி, வழக்கு , திருமணதடை, பிரச்சினைகள் கணவன் – மனைவி பிணக்கு, நன்றாக பழகி நட்பின் பிரிவால் மணக்குழப்பம், காதல் தோல்வி, ஓயாமல் வாட்டும் நோய் தொல்லைகள், கண் திருஷ்டி தொடர்பு கொள்ளவும்.

Categories: , Location: , Published Date: