ஜோதிடம்

Ad-id 0000024710

உங்கள் பிரச்சினை எதுவானாலும் ஒரு முறை என்னைத் தொடர்பு கொண்டால் 100% வெற்றி நிச்¬சயம். நடக்காத காரியங்களையும் நடத்தி வைக்கும் சக்தி என்-னிடம் மட்டுமே உண்டு. என்னை நம்புங்கள்.பணப்பிரச்சிளை, தொழில் முடக்கம், வியாபார மந்தம் கடன் முன்னேற்றத்தடை,எதிரித்தொல்லை, வழக்கு, கொடுத்த பணம் திரும்பிவர, காதல், கணவன் , மனைவி பிரச்சினை, நீண்டகால நட்பின் பிரிவால் வேதனை, நன்றாக பழகி பயனடைந்து விட்டு விலகிச்சென்று விட்டவர், குழந்தையின்மை மாந்திரீக ஜாம்பவான் தத்துவ-ஞானி மகரிஷி தேசபந்து கௌரவ கலாநிதி ஸ்ரீமத் சுவாமிஜி www.facebook.com / Srimath Suwamiji/(sri rudra paramahamsar)

Categories: , Location: , Published Date: