வீடு தேவை

Ad-id 0000024817

கொழும்பு 10,12,13,14,15இல் 3 அறைகள் கொண்ட வீடு வாடகைக்கு தேவை. 35,000/= – 45,000/= வரை. மாத வாடகை. கீழ் வீடு அல்லது Apartment இல் எதிர்பார்க்கப்படும். தரகர் வேண்டாம்.