ஜோதிடம்

Ad-id 0000025505

உங்கள் பிரச்சினை எதுவானாலும் ஒரு முறை என்னைத் தொடர்பு கொண்டால் 100% வெற்றி நிச்சயம். நடக்காத காரியங்களையும் நடத்தி வைக்கும் சக்தி என்னிடம் மட்டுமே உண்டு. என்னை நம்புங்கள். பணப்பிரச்சினை, தொழில் முடக்கம், வியாபார மந்தம், கடன் முன்னேற்றத்தடை, வழக்கு, கொடுத்த பணம் திரும்பிவர, காதல், கணவன், மனைவி பிரச்சினை, நீண்டகால நட்பின் பிரிவால் வேதனை, நன்றாக பழகி பயனடைந்து விட்டு விலகிச் சென்று விட்டவர். குழந்தையின்மை. மகரிஷி தேசபந்து கௌரவ கலாநிதி ஸ்ரீமத் சுவாமிஜி. www.facebook.com/ Sri Rudra Parahamsar

Categories: , Location: , Published Date: