கல்வி

Ad-id 0000027644

தரம் 06 தொடக்கம் (O/L) வரையுள்ள மாணவர்களுக்கான கணித வகுப்புக்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் கற்பித்தல் துறையில் 05 ஆண்டுகள் அனுபவமுள்ள ஆசிரியரினால் கொழும்பில் வீடுகளுக்கு வருகைதந்து கற்பிக்கப்படுகிறது. 2022 (O/L) பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ளவர்களுக்கான விரைவான மீட்டல், வகுப்புக்களும் நடைபெறுகின்றன.

Categories: , Location: , Published Date: