பாது­காப்பு சாரதி

Ad-id 0000028000

குடும்ப உறுப்­பி­னர்­க­ளுக்கு ஒரே­யி­டத்தில் வேலை செய்­வ­தற்­கான வாய்ப்பு. கொழும்­பி­லுள்ள சுப்பர் ஷொப்பிங் கொம்ப்­ளெக்ஸி (ஆடை, அணி­கலன்) இல் பண்­டிகை காலத்தில் நிரந்­தர, தற்­கா­லிக பாது­காப்பு வேலை­வாய்ப்­புகள். ஆண், பெண் 35–55 வய­துக்­குட்­பட்­ட­வர்கள். உணவு, தங்­கு­மிடம் வழங்­கப்­படும். Townhall, வெள்­ள­வத்தை, பம்­ப­லப்­பிட்டி, மரு­தானை, கொம்­ப­னித்­தெ­ருவில் விரும்­பத்­தக்­கது.