கல்வி

Ad-id 0000028172

கொழும்பில் A/L மாணவர்களுக்கான Combined Maths வகுப்புக்கள் வீட்டிற்கு வந்து உரிய பயிற்சிகளுடன் யாழ் பிரபல பாடசாலையின் ஆசிரியரால் கற்பிக்கப்படும் . மேலும் Grade 9 - 11 மாணவர்களுக்கான கணிதபாட வகுப்புக்கள் பல்கலைக்கழக மாணவரால் வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும் .

Categories: , Location: , Published Date: