வாட­கைக்கு

Ad-id 0000028181

Dehiwalla Galle Road அருகில் கல்வி கற்கும், தொழில் புரியும் பெண்­க­ளுக்கு Room வாட­கைக்கு உண்டு. 077 1331172 பெண்­களின் ஆடைகள் வெட்டி தைக்கத் தெரிந்­த­வர்கள் தேவை.