வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000028195

அத்திடிய காலி வீதியில் 2 தட்டு 7 ½ p கொண்ட அழகிய வடிவமைப்புள்ள வீடு விற்பனைக்கு . 5 அறைகள், 4 குளியலறைகள் . 3 கோடி 70 இலட்சம் . உழுதாகொட 4 ½ p புதிய வீடு 2 அறைகள், 2 குளியலறை . 1 கோடி 85 இலட்சம். வெளிநாட்டுக்கு செல்வதால் .