தேவை

Ad-id 0000028804

இரும்பு பில்டிங் (Building) வேலைக்கு வேல்டர்கள், உதவியாளர் (helpers) தேவை. தங்கும் இட வசதி உண்டு. வேலை நடக்கும் இடம் கொழும்பு

Categories: , Location: , Published Date: