சேவை

Ad-id 0000029009

கொழும்பில் கடந்த 15 வருடகால அனுபவமிக்க எமது சேவையினூடாக உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப அனைத்து விதமான வேலையாட்களையும் உடனே பெற்றுக்கொள்ளலாம். House maids, Baby sitters, male / female attendants, male / female cooks, cleaners , அனுபவமுள்ள Drivers, Gardeners, Sales man / Girls, Boys / Girls for Company or Garments. காலை வந்து மாலை செல்லும் ( 8 Am –- 5 Pm) வேலையாட்களையும் எம்மிடம் பெறலாம். ஒரு வருட உத்தரவாதத்துடன் 4 (Four) பேர் Replacements முறையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே நிறுவனம். R & R Domestic Recruitment Agency .