கல்வி

Ad-id 0000029081

கொழும்பின் பிரபல பாடசாலை ஆசிரியரால் தரம் 5 – O /L வரை வரலாறு, குடியியல், புவியியல், தமிழ் போன்ற பாடங்கள் தனியாகவும் குழுவாகவும் கற்பிக்கப்படும். (வெள்ளவத்தையில்).

Categories: , Location: , Published Date: