ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000029161

Colombo-12 No –97 பிரின்சஸ் கேட் இலுள்ள Mr.Briyani ரெஸ்டூரன்ட்இற்கு கிச்சன் ஹெல்பர், கிளீனர் , கெசியர் உடனடியாக தேவை.