தேவை

Ad-id 0000029163

கொழும்பிலுள்ள பிரபல்யமான Mask தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு 3 Ply mask machine திருத்துனர் (Mechanic) உடனடியாக தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: