சேவை

Ad-id 0000029187

கடந்த 20 வருடகாலமாக அனுபவமுள்ள கொமும்பில் எமது கிளைகளினுடாக அனைத்து விதமான வேலையாட்களையும் உடன் பெறலாம். House maids, Cleaners, Babysitters, male/female, Attendants, male/female cooks, Drivers, Gardeners, Couples, house boys/ Girls, sales man/ Girls, boys/ Girls or garment or company, Daily comer (8am–5pm). இவ்வனைவரையும் ஒரு வருட உத்தரவாதத்துடன் 4 (four) பேர் replacements ஆக பெற்றுக்கொள்ளலாம். அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே நிறுவனம்