சேவை

Ad-id 0000029188

கொழும்பில் கடந்த 15 வருடகால அனுபவமிக்க எமது சேவையினுடாக உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப அனைத்து விதமான வேலையாட்களையும் உடனே பெற்றுக்கொள்ளலாம். House maids, Babysitters, male/female, Attendants, male/female cooks, Cleaners, அனுபவமுள்ள Drivers, Gardeners, sales man/ Girls, boys/ Girls for company or garment காலை வந்து மாலை செல்லும் (8am–5pm). வேலையாட்களையும் எம்மிடம் பெறலாம். ஒரு வருட உத்தரவாதத்துடன் 4 (four) பேர் replacements முறையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே நிறுவனம்

Categories: , Location: , Published Date: