வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029237

தெஹிவளை காலி வீதியில் மாடி வீடு 2 அறைகளுடன் குறைந்த விலைக்கு விற்பனைக்குண்டு. 560 s/q உரித்து உறுதி கொண்டது. 13 மில்லியன்.