வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000029421

வத்தளை, மஹாபாகேயில் (Mahubage) பிரதான வீதியிலிருந்து 100m தூரத்தில் ஒரு அறை கொண்ட இருவர் தங்கக் கூடிய வீடு வாடகைக்கு உண்டு. மாதம் 12,000/=