பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000029519

வியாபாரத்தை பாதுகாப்பவராகவும், புதிய பல எண்ணங்களை சொல்பவராகவும், வாகனங்களை ஓட்டக்கூடியவராகவும் 50 வயதிற்கு மேற்பட்டவராகவும் திறமையானவராகவும் இருக்க வேண்டும். புதன் கிழமைகளில் காலை 10.00 மணியளவில் வரவும்.