காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029742

மட்டக்களப்பு மயிலம்பாவெளி காமாட்சி அம்மன் கோவில் வீதியில் 120 பேர்சஸ் காணி 20 பேர்சஸ் காணியாக பிரிக்கப்பட்டு விற்பனைக்குண்டு.