காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029826

WATTALA வெலியாமுனையில் –- 9.5 PERCHல் 3 BED ROOM வீடு மருதானை CROSS ROADல் & 8 PERCH காணியும் விற்பனைக்குண்டு.