கல்வி

Ad-id 0000030030

2023, 2024 A/L மாணவர்களிற்கான பௌதீகவியல் இணைந்த கணிதம் ஆகிய பாடங்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழி மூலம் கொழும்பின் எப்பகுதியிலும் வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும்

Categories: , Location: , Published Date: