மணமகள் தேவை

Ad-id 0000030232

சொந்தவீடு வாகனம், நல்ல கொழும்பில் வருமானமுள்ள 1975 முதல் 1990 வரை மணமகன்மாருக்கு O/L + A/L கல்விகற்ற 3 –5 வயது வித்தியாசத்தில் அழகிய மணமகள்மார் தேவை. சீதனம் எதிர்பார்ப்பு இல்லை. மலையகமும் விரும்பப்படும். சந்தோஷ திருமண சேவை. பெற்றோர் தொடர்புடன் நேர்மையான சேவை.

Categories: , Location: , Published Date: