வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000030327

வெள்ளவத்தை விகாரை லேனில் வீடு வாடகைக்கு உண்டு. இல.11, 1/3 மாத வாடகை 45,000/=