பொது வேலை

Ad-id 0000030371

நாவ­லப்­பிட்­டி­யி­லுள்ள புடவை கடைக்கு அனு­ப­வ­முள்ள ஆண் / பெண் வேலை­யாட்கள் தேவை. சம்­பளம் 15000/= – 50000/= வரை