வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000030387

187/15 jayasamagi mawatha அமைந்துள்ள கீழ் தள வீடு வாகன தரிப்பிடத்துடன் களுபோவில வைத்தியசாலைக்கு அண்மையில் அமைந்துள்ள வீடு வாடகைக்கு விடப்படும்