சமையல் பரா­ம­ரிப்பு

Ad-id 0000030429

கொழும்பில் உள்ள வீடொன்­றிற்கு வீட்­டுப்­ப­ணிப்பெண் ஒருவர் உட­ன­டி­யா­கத்­தேவை. வய­தெல்லை 25–50 சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும்.