பொது வேலை

Ad-id 0000030448

பிலியந்தலையில் இயங்கும் தொழிற்சாலைக்கு வேலையாட்கள் , தொழில் மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் காரியாலய உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. சம்பளம் 70000/= மேல் வழங்கப்படும். உணவு தங்குமிட வசதியுண்டு.