சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000030451

கல்கிஸ்ஸயில் உள்ள பாடசாலை ஒன்றிற்கு தங்கி வேலை செய்வதற்கு ஆண் (வேலையாள்) பராமரிப்பாளர் தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கலாம்.