பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000030463

நிரந்தரமான வேலை வாய்ப்பு! நாட்டின் எப்பாகத்திலிருந்தும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஜேம் / பிஸ்கட் / சவர்க்காரம் / பெயிண்ட் ஆகிய உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளுக்கு லேபல்/ பெக்கிங் பிரிவுகளுக்கு ஆண்/ பெண் தேவை. (வயது (18–40) மாத்திற்கு 48,000/= இற்கு மேல் பெற முடியும். உணவு / தங்குமிட வசதி செய்துக்கொடு க்கப்படும். வரும் நாளிலே வேலை.

Categories: , Location: , Published Date: