வாடகை/ குத்தகை

Ad-id 0000030526

மட்டக்குளியில் 3 படுக்கையறை, சமையலறை, குளியலறை, வரவேற்பறை உடன், கீழ் வீடு வாடகைக்குண்டு, மாதவாடகை 25,000 மேலும் 1அறை, வரவேற்பறை, சமையல்அறை, இணைந்த குளியலறையுடன் சிறிய வீடும் உண்டு. வாடகை 13,000/=