வீடு வாடகை்கு

Ad-id 0000030545

Palliyawaththa இல் புத்தம் புதிய கவர்ச்சியான வீடு குத்தகைக்கு 13 இலட்சம் Colombo –14 வீடு வாடகைக்கு 18000/= . 01 Year Advanced, Colombo –15 இல் 35000 – 45000 வரையில் வீடு வாடகைக்கு உண்டு. Colombo –13 Parking வசதியுடன் வீடு வாடகைக்கு 50000/= 13 Month Advance . வத்தளை Annex வீடு வாடகைக்கு சிறிய குடும்பம் 22000/= 06 Month Advance வத்தளையில் 2 Story தனிவீடு வாடகைக்கு 45000/= 01 Year Advance மற்றும் வீடுகள் வாடகைக்கு, குத்தகைக்கு உண்டு.