வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030558

கெரவலப்பிட்டிய 10P காணி 7P, 11P, 8 ½ P ஏக்கல 210P,410 P கெரவலப்பிட்டிய 180P, 1 P – 250000 LK வத்தளை ஸ்டேட் ரோட் 10P, 23P, 30P உணுப்பிட்டி 6P 2 மாடி வீடு 195 Lk நாகொட 42P வியாபாரத்துடன் ஸ்டோர்ஸ்.