வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000030559

நாகொட 39P வீட்டுடன் காணி கந்தான 6 P 3 மாடி கட்டிடம் வியாபாரத்துடன் விற்பனைக்குள்ளது. கந்தான 12P 2 மாடி வீடு, மோதர 8 1/2 P 2 மாடி 4 அறை, 4 பாத்ரூம் 4 வாகன தரிப்பிடம் லக்சரி வீடு பாதுகாப்பு சூழலுடன் உள்ளது. 11 P 6 அறை, 4 பாத்ரூம், 2 வாகனத்தரிப்பிடம், கொட்டாஞ்சேனை 1200S.P மாடி வீடு, 3 அறை, 2 பாத்ரூம், 3 ஏசி, பாக்கிங் 285 LK